Obchodné podmienky 
Obchodné podmienky platné pri kúpe tovaru prostredníctvom e-shopu www.viphair.sk

 

Článek I.

Obecné ustanovení

Definice

Prodávající pro právnické osoby Something Nice SR s.r.o , IČO: 46 905 839, provozovatel e-shopu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz

Prodávající pro fyzické osoby Something Nice SR s.r.o , IČO: 46 905 839,

Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.

Objednávka - kupní smlouva (faktura) na základě, které je realizován prodej a dodání zboží.

Zboží - produkty, nebo služby v nabídce e​​-shopu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz

Kupujícím se rozumí osoba, která poskytnutím svých kontaktních údajů provozovateli internetového obchodu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cza objednávkou realizuje koupi zboží a stává se registrovaným uživatelem tohoto internetového obchodu.

Provozovatelem internetového a zásilkového obchodu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz je společnost Something Nice SR s.r.o, se sídlem Novomeského 2688/2, Trenčín Slovensko; IČO: 46 905 839, DIČ: 2023628574 (neplatca DPH).

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Trenčín, oddíl  Sro, vložka číslo 27190/R.

Bankovní spojení:

pro platbu v EUR číslo účtu: 5053317151, kód banky 0900 (Slovenská Sporiteľňa, a.s.), IBAN: SK 0509 0000 0000 5053 3171 51

nebo

pro platbu v českých korunch číslo účtu: 2600540616, kód banky 2010 (Fio banka, a.s.)

 

Zásady a předpisy

Na tento zásilkový prodej realizovaný mezi prodávajícím a spotřebitelem se vztahují obecně závazné platné předpisy Slovenskej republiky, zejména příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2000 Zz o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zákon č.223 / 2001 o odpadech a o zme a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 428/2002 Zz o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

 Nákup zboží prostredníctovm e - shopu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu , že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami . Zákazník poskytnutím svých údajů a vytvořením a potvrzením objednávky souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami.

 Orgán dozoru :

Slovenská obchodní inspekce ( SOI )

Inspektorát SOI pro Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11

97101 Prievidza 1

Tel.č. : +421 46 5422 771

e - mail : tn@soi.sk

  

Článek II.

Postup při objednávání

 Zákazník si může v e - shopu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz  objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko PŘIDAT DO KOŠÍKU. Po objednání zboží stisknutím tlačítka PŘIDAT DO KOŠÍKU a zadání počtu kusů, případně ostatních parametrů podle charakteru zboží se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k náhledu. Dokončení objednávky je podmíněno vyplněním objednávkového formuláře určeného pro neregistrované zákazníky, nebo se můžete v našem e - shopu zaregistrovat což Vám v budoucnu může přinést další výhody ( např. slevy z ceny zboží, můžete být informován o nových produktech, akcích apod. . ). Při vyplňování objednávkového formuláře, nebo při registraci je zákazník povinen vyplnit osobní údaje, které od něj systém vyžaduje . Tyto údaje budou použity pro vnitřní potřebu společnosti Something Nice SR s.r.o . Společnost ručí za to, že osobní údaje nebudou zneužity k jiným účelům. Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno osobní konto, kterým se bude při nákupech přihlašovat v e - shopu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz. Pod tímto kontem budou vytvářeny objednávky, evidované slevy a jiné výhody pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje doporučujeme zákazníkovi zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásit.

Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému e-shopu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz. Systém zaregistrování objednávky potvrdí oznámením o přijetí objednávky.

Po zrealizování objednávky bude zákazníkovi zaslán potvrzující e-mail obsahující seznam objednaného zboží, kontaktní údaje a číslo objednávky. Okamžikem zobrazení oznámení o přijetí objednávky se objednávka považuje za doručenou a tímto okamžikem vzniká kupní smlouva mezi zákazníkem a společností , a obě strany mají práva a povinnosti vyplývající z platných předpisů všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu. E-shop www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz umožňuje zákazníkům přístup k informacím o stavu svých objednávek  (zaregistrování, přijetí, úhrada, expedování ... ) po autorizaci svými přihlašovacími údaji .

Článek III.

Ceny a Platební podmínky

Ceny jsou stanoveny systémem e - shopu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz.  Změna cen vyhrazena . Všechny ceny zboží jsou uváděny v koncové ceně. Zákazník si může vybrat způsob platby převodem. Při tomto způsobu platby se po potvrzení objednávky vygeneruje objednávka se všemi potřebnými údaji k zaplacení, které si zákazník může vytisknout. Úhradu objednávky je nutné zrealizovat do 7 dnů prostřednictvím internetbankingu nebo v bance vložením na náš účet. Po připsání platby ve prospěch našeho účtu bude vygenerována faktura. O všech stavech vyřizování vás budeme informovat e - mailem. Zákazník si může vybrat i způsob platby formou dobírky, kdy bude vygenerována objednávka. Zákazník zaplatí cenu, která je uvedena na faktuře při doručení. Také je možné vybrat způsob platby ON LINE  platbou. Prostřednictvím tohoto rozhraní proběhne platba okamžitě.

Článek IV.

Doba, během níž je e - shop vázán nabídkou zboží včetně ceny

V případě korektní funkčnosti systému e - shopu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz je společnost Something Nice SR s.r.o. vázána nabídkou zboží včetně jeho ceny z objednávky ( faktury ).

Článek V.

Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

Společnost Something Nice SR s.r.o. se zavazuje expedovat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 10 pracovních dnů od vytvoření objednávky - platba dobírka, nebo při platbě převodem do 10 pracovních dnů od uhrazení faktury, pokud u daného produktu není uvedena jiná doba dodání. Pokud společnost Something Nice SR  s.r.o. nemá zboží fyzicky ve svém skladu (o čemž bude zákazníka informovat ) a objednává ho u dodavatele až na základě objednávky zákazníka, zavazuje se expedovat zboží zákazníkovi nejpozději do 10 pracovních dnů od uhrazení faktury .

Úhradou faktury se rozumí moment připsání úhrady na účet společnosti  Something Nice SR s.r.o. na který měla být úhrada poukázána . Pokud doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, společnost Something Nice SR s.r.o. se zavazuje o tom neprodleně informovat zákazníka, a pokud nedojde k dohodě společnosti Something Nice SR s.r.o. a zákazníka o dodání zboží v náhradní lhůtě , o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění , společnost Something Nice SR s.r.o. se zavazuje do 15 dnů vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu. V praxi je zboží zpravidla expedováno do 10 pracovních dnů, resp. zboží označené v nabídce textem " Zboží na závaznou objednávku " do 14 dnů od vytvoření objednávky - platba dobírka nebo platba převodem po připsání úhrady na účet společnosti.

Společnost Something nice SR  s.r.o. se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v systému e - shopu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz jako místo doručení . Pokud částka objednávky je nižší než 150€ nebo 4122KČ, bude doprava zboží realizovaná na náklady zákazníka. Pokud částka objednávky je nejméně  150€  nebo 4122KČ, společnost Something Nice SR s.r.o. dodá zboží zákazníkovi na své náklady (v rámci dodání v celé České republice).  Pokud si však zákazník zásilku nepřebere z důvodu nepřítomnosti nebo důvodu o kterém společnost Something Nice SR s.r.o. předem neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné opakované doručení zboží .

Článek VI.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany zákazníka - zákazník má právo stornovat objednávku písemně ( adresa společnosti ) , nebo e - mailem na adresu storno@viphair.sk v případě, že cena z objednávky ( faktury ) ještě nebyla uhrazena.

V případě, že zákazník stornuje objednávku po uhrazení ceny z objednávky ( faktury ), ale ještě před dodáním zboží , ačkoli ještě neuplynula dodací lhůta podle článku 5 , společnost Something Nice SR s.r.o. si vyhrazuje právo odečíst si prokázané náklady, spojené s vyřizováním této objednávky a v případě zboží označeného v nabídce textem " zboží na objednávku " i storno poplatek ve výši 20 % z jeho ceny. Pokud zákazník chce stornovat objednávku po převzetí zboží, postupuje se podle článku 7.

 Storno objednávky ze strany Something Nice SR s.r.o.

Společnost Something Nice SR s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech : - nelze z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě či podmínek z objednávky, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, společnost Something Nice SR s.r.o. bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již cenu z objednávky ( faktury ), nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě společnosti Something Nice SR s.r.o. a zákazníka o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění , společnost Something Nice SR s.r.o. se zavazuje vrátit zákazníkovi do 15 dnů na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy při nákupu v e - shopu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz

V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 c. 108/2000 Zz o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží .

Zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně vyplněním formuláře o vrácení zboží a zasláním na e-mailovou adresu storno@viphair.sk, nebo vyplněním web formuláře na stránce www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz.  V případě, že zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží na své náklady do společnosti Something Nice SR s.r.o. odesláním do sídla společnosti, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy své právo odstoupit od smlouvy použil. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být v původním nepoškozeném obalu s kompletním příslušenstvím. Vlasové produkty CLIP IN nevyměňujeme a nelze je vrátit pokud nejsou vlasy v původním balení a je přestřižená a poškozená hygienická šňůrka.

Z hygienického důvodu není možné zakoupený výrobek po použití vyměnit, nebo vrátit. Výjimka je možná jen při nepoužitém původně zabaleném zboží v případě omylu. Odpovědnost za použití zboží nese kupující a ten i sám musí posoudit svou profesionalitu a odbornost pracovat s kupovaným zbožím. Po obdržení vráceného zboží do společnosti Something Nice SR s.r.o mu společnost do 15 dnů od doručení zboží zašle peníze na účet.

V případě, že zákazník vrátí objednané zboží poškozené, resp . ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém bylo prodávajícímu odesláno, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží .

 Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího . Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou částku resp. částku sníženou o vzniklou škodu do 15 dnů po vrácení objednaného zboží .

 Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu není možné v případě, pokud bylo zboží částečně spotřebováno. Rovněž není možné odstoupit od smlouvy u zboží, jehož charakter to vylučuje především z hygienických důvodů (např. vlasový zboží ) pokud byl použit. Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato.

Článek VIII

Nepřevzetí odeslané zásilky

V případě, že si zásilku kupující nemůže převzít ve stanoveném termínu , je povinen informovat prodávajícího o tom předem před odesláním zásilky. Pokud si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme , je povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu tedy poštovné a balné, případně další náklady vynaložené na expedování zásilky - smluvní pokutu za nepřevzetí zásilky v částce SR–10€, ČR-300Kč.

V případě nepřevzetí dobírkové zásilky zákazníkům si společnost Something Nice SR s.r.o. vyhrazuje právo požadovat od zákazníka smluvní pokutu za nepřevzetí zásilky ve výši SR–10€, ČR-300Kč . Na tuto částku mu bude vystavena faktura a zaslána na jeho adresu . Tuto je zákazník povinen uhradit nejpozději do 7 dnů . Pokud se tak nestane, bude vůči němu zahájeno soudní a následně exekuční  řízení .

Pokud si zákazník bude přát zaslat tutéž nepřevzatou zásilku , bude od něj požadovat platbu předem na účet . Při konečné ceně bude však připočítán náklad spojený s vrácenou zásilkou. V tomto případě bude smluvní pokuta SR–10€, ČR-300Kč zrušena. Za určitých okolností si vyhrazujeme právo zveřejnit celé jméno neplatiče na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz.

Článek IX

Ochrana osobních údajů

 Provozovatel internetového obchodu www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz respektuje Vaše soukromí a prohlašuje, že neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoliv podobě třetím stranám a že se řídí zákonem č .428 / 2002 Sb. o ochraně osobních údajů. Výjimku vytváří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednávání slouží výhradně pro naši interní potřebu a slouží pouze k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku.

Registrací v internetovém obchodě www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování. Zákazník má právo kdykoli požádat o výmaz svých osobních údajů z naší databáze.

Článek X

Reklamační podmínky

I. Obecná ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje postup společnosti  Something Nice SR s.r.o., se sídlem Novomeského 2688/2, 911 08 Trenčín; IČO: 46905839, DIČ: 2023628574; společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, Vložka číslo: 27190/R, (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cza práva a povinnosti Kupujícího a prodávajícího (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany") s tím související.

2. Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti  Prodávajícího  za  vady zboží zakoupeného na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz jakož i úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 619  až § 627 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

3. Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz jakož i úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

4. Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se reklamační řád stává pro Kupujícího závazným.

5. Reklamační řád je veřejně dostupný na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz.

 

II. Kontrola zboží při převzetí

1. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i navzdory evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

3. Pokud Kupující zjistí nekompletnost zboží nebo jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci neprodleně, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zásilky, uplatnit u Prodávajícího. Jinak se dodávka považuje za kompletní a bez závad a reklamace z tohoto titulu nebudou akceptovány.

4. Kupující je povinen Prodávajícímu reklamovat vady zboží zakoupeného na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

 

III. Záruční podmínky a záruční doba

1. Na dodané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Na vybrané druhy zboží může být Kupujícímu poskytnuta delší záruční doba. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

2. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.

3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacen. Kupující je povinen v Reklamačním Formuláři co nejvýstižněji popsat vadu, pro kterou zboží reklamuje a za jakých okolností vada nastala.

4. Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Předpokládaná životnost vlasových výrobků při dodržení správné údržby a denním používání je 3-12 měsíců, v závislosti od zakoupeného produktu.

5. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Náklady na dodání reklamovaného zboží Prodávajícímu hradí Kupující. Při neoprávněné reklamaci je Kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace ve výši 15 EUR.

6. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo jiná povinná osoba určená k opravě je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7. Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do tří pracovních dnů, zboží zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení  při zakoupeném zboží do 12 měsíců od koupí zboží.

8. Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení, které mu bude zasláno na adresu doručování uvedenou ve Formuláři.

9. Prodávající vydá Kupujícímu o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace, který mu bude zaslán na adresu doručování uvedenou ve Formuláři.

 

Důležité upozornění:

Všechny vlasy na prodloužení nabízené na těchto stránkách jsou určeny pro profesionální použití a používat je musí osoba k tomu vyškolená / kadeřník /.

Reklamace na vlasy způsobené neodborným použitím neuznáváme. Při reklamaci je třeba přiložit daňový doklad o tom že jste si nechali vlasy prodloužit ve vlasovém studiu, která má v živnostenském rejstříku zapsáno kadeřnické služby.

Reklamace ke které nebude přiložena kopie daňového dokladu o zaplacení služby prodloužení vlasů neuznáváme.

Vypadávání vlasů ze spojů, lámání vlasů, motání vlasů, neuznáváme za reklamaci protože se jedná o výrobky z vlasů a patří to k typickému opotřebení vlasů nošením a používáním.

Jelikož vlasy na prodloužení a všechny produkty uvedené v kategorii vlasy na prodloužení jsou určeny pro profesionální použití, reklamace se řídí dle obchodního zákoníku.

Vypadávání vlasů ze spojů reklamujte u Vašeho kadeřníka.

Vlasy se lámou pokud nedodržíte správnou hydrataci vlasů a používáte žehličku na vlasy.

Motání vlasů vzniká zanedbanou starostivosťou. Když si vlasy budete pravidelně česat nebudou se Vám motat!

 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a / nebo doplnit reklamační řád. Změny a  nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz

 

Článek XI

Speciální ustanovení

Lidské vlasy jsou velmi citlivým jedinečným materiálem. Před jakýmkoli použitím lidských vlasů doporučujeme zamýšlený úkon odzkoušet na malé části vlasů a až po obeznámení se s výsledkem zamýšleného úkonu převést zamýšlený úkon na dalším zboží . Každé lidské vlasy jsou jedinečné , proto se mohou chovat při stejných podmínkách a provedených úkonech odlišně. Velmi důležitou součástí je pravidelná důkladná péče o vlasy , jakož i o další zboží.

Lidské vlasy točené , kudrnaté , zvlněné , trvalené po umytí mohou přirozeně ztratit svůj původní vlnitý tvar. Ztráta původního vlnitého tvaru vlasů vlivem provedeného úkonu není vadou zboží. Lidské vlasy se mohou působením různých vlivů resp. po umytí nebo po jiném úkonu různě postupně vlnit , točit a zaplétat , ztratit svůj původní tvar, ztratit svůj lesk, ztrácet požadovanou barevnost . Zvlnění, točení a zaplétání, ztráta původního tvaru, ztráta lesku, ztráta barevnosti vlasů vlivem provedeného úkonu, mytím a působením různých vlivů není vadou zboží. Lidské vlasy se přirozeně vysušují, vzhledem k tomu, že se nemohou přirozeně vyživovat a mastit. Lidské vlasy nemají přirozenou výživu z kořínků vlasů, proto je velmi důležité používat vhodné přípravky na získání požadovaných efektů a vlastností ( lesk , barva , vláčnost , ... ), všechny úkony a všechny přípravky doporučujeme nejdříve odzkoušet na malé části vlasů a seznámit se s jejich účinkem.  Vysušování vlasů vlivem provedeného úkonu, není vadou zboží.

Vlasy jsou spotřebním zbožím . Označení vlasů " evropské vlasy " je označení pro vlasy obdobné struktury jako jsou Evropské vlasy, čili jejich původ může být z jiných než evropských států (např. Mexiko, Rusko , Kanada, severní Afrika ... ). Nejedná se o panenské vlasy, je nutná zvýšená péče na zachování kvality vlasů . Označení vlasů " RUSKÉ vlasy " je označení pro vlasy Ruského původu, které jsou před zpracováním vlasů většinou panenské a následně jsou šetrným způsobem barvené na základní nabízené barvy. Dodávané vlasy jsou tzv. . " Mrtvé vlasy ",  čili nejsou přirozené vyživovány - premasťované lidským sekretem. Skutečná životnost vlasů, ať už odbarvování a barvených nebo nebarvených se může při jednotlivých kusech lišit, může být delší, ale i kratší než námi deklarovaná, vzhledem k samotné struktuře vlasu, rozsahu působení odstraňování tiskařské černi a barvících látek, poskytnuté péče o vlasy a podmínkám v jakých se užívají. U odbarvování lidských vlasů v blond barvách je vysoká pravděpodobnost, že vzhledem k silným odbarvovacím procesem, životnost vlasu nemusí dosáhnout ani 1 rok .

Po provedení jakékoli úpravy původní barvy vlasů se ztrácí záruka na zakoupené vlasy a odpovědnost za stav vlasů přebírá kupující .

Lámání a třepení vlasů resp. konců vlasů je v současné době zcela běžným jevem i u vlasů neodstrihnutých na hlavách lidí a intenzitu štěpení a lámání nevíme dopředu odhadnout. U barvených i u nebarvených vlasů, prodávající neví předvídat tuto skutečnost, která se nemusí při zpracování vlasů ukázat , proto na lámání a třepení vlasů prodávající neví poskytnout záruku neštípání se a nelámání se vlasů .

Dodávané ukončení upevněním vlasů do pramenů vlasů různých provedení typ U, I , šité , atd. je pouze pomocné ukončení resp. pomocné uchycení. V žádném případě toto ukončení nemůže sloužit k samotnému připevnění pramenů vlasů k vlastním vlasům, jako spojovací materiál . Na pomocné uchycení není možné podat reklamaci vzhledem k tomu, že se jedná jen o pomocné uchycení, které je dočasné a slouží ke zjednodušení práce s vlasovým materiálem. Na samotné upevnění vlasů, vlasových pramenů se vždy musí použít samostatný spojovací materiál dle vlastního výběru kupujícího . Prodávající nenese odpovědnost jeli upevnění zakoupených vlasů použije pomocný materiál, který na to není určen a za následné možné vzniklé škody, poškození a jiné újmy . Postupné vyčesávání a vypadávání jednotlivých vlasů z ukončení pramenů vlasů je běžnou přirozenou součástí, jeho intenzita a početnost závisí na mnoha faktorech a vlivů a nepovažuje se za vadu zboží . Uvolnění pramenů vlasů z uchycených spojů je součástí jednotlivých systémů prodlužování a zahušťování vlasů .

Kupující má povinnost vyzkoušet si zda mu použitý druh " keratinu " - lepidla na pramenech vlasů vyhovuje a až tak ho začít dále komerčně používat. Pokud kupujícímu nevyhovuje konkrétní " keratin " má povinnost použít jakýkoliv jiný, který kupující zná a se kterým je spokojen. Na slepené spoje mají vliv vnější faktory jako jsou používány kosmetické přípravky, voda, vzduch, teplo, vlhkost, různé chemické látky, atd. . , Které ve větší či menší míře narušují slepený spoj a tím ho oslabují, proto se může stát, že pod těmito vlivy se mohou spoje uvolňovat, mohou se začít žmolit, drobit, trousit a tím pádem se mohou začít uvolňovat vlasy ze spoje . V takovém případě okamžitě po zjištění tohoto stavu, je třeba dát všechny vlasy - prameny vlasů dolů a nově je aplikovat s novým " keratinem " . Na základě těchto skutečností prodávající neví poskytnout záruku absolutní spokojenosti na slepené spoje " keratinem " - lepidlem .

Každý druh, typ lidských vlasů je specifický, proto kupující musí při koupi výrobků sám zvážit zda daný druh vlasů je pro jeho potřeby vhodný a za výběr zboží kupujícím nenese prodávající žádnou odpovědnost . Kupující přebírá odpovědnost za použití výrobků obzvláště lidských vlasů a to prvním jakýmkoliv zásahem do nich.

Prodávající dodává kupujícímu jen výrobek a neposkytuje kupujícímu školení týkající se profesionálních kadeřnických a jiných odborných školení.

Prodávající nenese odpovědnost za použití lidských vlasů, za určení vhodnosti použití zboží , za úkony prováděné , převedeny a provedené na zboží a se zbožím , jakož i za záruku za jakékoliv úkony , kterými se způsobí poškození, znehodnocení resp. zničení zboží, za následky resp. výsledky použití výrobku a za jakékoliv případné následně takto vzniklé škody , poškození a jiné újmy .

Záruku za lidské vlasy není možné poskytnout po uskutečněném úkonu na nich, vzhledem k tomu, že samotný lidský vlas je obzvláště citlivým materiálem a jakýmkoliv úkonem je možné ho narušit, změnit jeho vlastnosti, strukturu, délku atd. . , Přičemž míru není možné z povahy samotného výrobku určit .

Opotřebení charakteristické pro daný materiál, nebo použití se nepovažuje za vadu zboží. Za vadu zboží se nepovažuje taky poškození výrobku při zanedbání doporučení, upozornění a oznámení prodávajícího a zjevné mechanické, chemické a biologické poškození zboží po jeho dodání kupujícímu .

Kupující bere na vědomí, že každé prodloužení nebo zahuštění vlasů zatěžuje vlastní kořínky vlasů a může způsobit následné vypadávání vlastních vlasů . Kupující je seznámen s tím, že každý z použitých a zakoupených materiálů ( mikrokroužky, pásky, paruky, vlasy lidské, zakončení na vlasech, jakož i jiný použitý materiál ) může u citlivějších lidí na různé barvy, kovy, obsažené látky a použité materiály ve výrobcích vyvolat různé alergické reakce, např. . zarudnutí pokožky, svědění hlavy, zvýšení citlivosti pokožky a jiné. Tyto nečekaně vyvolané alergické reakce nejsou vadou výrobku . Prodávající nemůže dopředu vědět u koho tyto alergické reakce vzniknou a proto nepřebírá odpovědnost za takto vzniklý stav a vzniklé následky. Kupující musí sám posoudit vhodnost použití zakoupeného výrobku ( otestovat si ho, jestli vyhovuje) a kupující sám přebírá odpovědnost za možné vzniklé alergické reakce a takto vzniklé následky. V případě zpozorování jakýchkoliv nepřirozených reakci je povinností kupujícího okamžitě neprodleně odstranit použité vlásenky, paruky, nadpojené prameny vlasů i další použitý materiál z hlavy.

Kupující bere na vědomí všechny vydané doporučení, upozornění a oznámení prodávajícího, které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách a veřejně přístupné na internetové stránce prodávajícího www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz. Návod na péči o produkty z lidských vlasů je vždy přiložen ke zboží . V případě jejich nedodržení , nerespektování nebo podcenění ztrácí nárok na reklamaci vady zboží. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za takto vzniklé jakékoliv škody, poškození a jiné způsobené újmy.

Potvrzením vytvořené objednávky, kupující bere na vědomí tyto obchodní podmínky. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění .

Zboží je možné zakoupit si na základě vytvořené objednávky. Společnost si vyhrazuje právo na změnu sortimentu , provedení a složení prodávaného zboží . Kupující bude před samotnou koupí obeznámen se současným stavem nabídky . Hmotnost zboží vlasů je vždy uvedena včetně pomocného materiálu uchycení pramenů vlasů, jakož i dalších vázacích a upevňovacích materiálů . Kupující má možnost zvolit si požadované pomocné uchycení nebo žádné .

V případě, že kupujícímu nejsou jasně některé body, nebo vyjádření v těchto Obchodních podmínkách má povinnost konzultovat tyto nejasnosti s prodávajícím dopředu před koupí zboží resp, před samotným použitím zakoupeného zboží. V případě, že kupující nesouhlasí s kterýmkoliv bodem, nebo vyjádřením těchto Obchodních podmínek prodávajícího je povinen okamžitě po obdržení / převzetí zakoupeného zboží, zboží obratem vrátit prodávajícímu v neporušeném obalu a nepoužitý zpět spolu s dokladem o koupi zboží ( fakturou ) a doprovodným dopisem o vrácení zboží . Prodávající po obdržení takového nepoužitého zboží v neporušeném obalu spolu s dokladem o koupi a doprovodným dopisem ve lhůtě 14dní zašle kupujícímu celou kupní částku prodávajícímu zpět. V tomto případě, pokud při vrácení zboží bude chybět některá z podstatných součásti ( nepoužité zboží , doklad o koupi , průvodní dopis ) prodávající bude čekat bez vyzvání kupujícího doručení všech tří náležitosti a až po obdržení všech náležitosti zašle obratem kupujícímu celou kupní částku zboží. V případě, že kupující po obdržení zboží obratem nevrátí nepoužitý zakoupené zboží v původním balení zpět kupujícímu má se za to, že kupující souhlasí s Obchodními podmínkami prodávajícího v celém rozsahu a bezvýhradně.

Obchodní podmínky prodávajícího jsou vždy uvedeny na internetové stránce prodávajícího www.viphair.sk  a www.vip-hair.czTyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2014 . Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek . Kupující bude před koupí informován o případné změně v Obchodních podmínkách prodávajícího.