Ochrana osobních údajů

Informace a poučení o právech ve smyslu § 15 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.
V souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů av souladu se zákonem č. 22/2004 o elektronickém obchodě jste povinen poskytnout své osobní údaje v rozsahu:
uvedeném v registračním formuláři,
uvedeném v objednávkovém formuláři
uvedeném v reklamačním formuláři na webovém sídle internetového obchodu na adrese http://www.viphair.sk a www.vip-hair.cz

V souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů je společnost Something nice SR s.r.o. IČO: 46 905 839 oprávněna zpracovávat vložené osobní údaje uvedené v registračním formuláři, objednávkovém formuláři, reklamačním formuláři jakož i údaje o nákupech registrovaných uživatelů během celého období registrace v internetovém obchodě pro účely:
registrace uživatelů
vedení databáze registrovaných uživatelů,
zpracování objednávek,
informování uživatelů o stavu objednávek,
vedení účetních a jiných dokladů spojených s vyřízením objednávky a fakturace.

V případě, že budete mít zájem o zrušení registrace, stačí když své rozhodnutí písemně oznámíte emailem na info@viphair.sk 
Vyhrazujeme si právo ukončit registraci v internetovém obchodě, pokud nebyla za posledních 12 měsíců zrealizována žádná objednávka z vaší strany.
Po zrušení registrace a po ukončení účelu zpracování údajů budou vaše osobní údaje neprodleně zlikvidovány.
Účetní a jiné doklady spojené s vyřízením objednávky obsahující osobní údaje podle spisového řádu a spisového plánu jsme povinni uchovávat po dobu 10 let od vyřízení objednávky. Po této lhůtě budou osobní údaje neprodleně zlikvidovány.
Poskytnuté osobní údaje musí být pravdivé a aktuální.
Berete na vědomí, že osobní údaje, které jste nám poskytli budou poskytovány zprostředkovatelům, kteří s námi smluvně spolupracují za účelem dopravy objednaného zboží, zaúčtování účetních dokladů, údržby a správy internetové aplikace a podobně. Jedná se tedy o přepravní a zasilatelské společnosti, IT správci databází, účetní a podobně.
Berete na vědomí, že Vaše práva při zpracovávání osobních údajů jako dotčené osoby upravuje § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů. Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti vyžadovat informace, odpis a opravu jeho osobních údajů.

Seznam aktuálních subjektů, kterým budou Vaše osobní údaje poskytnuté:
Slovenská pošta
Česká pošta
GLS